LICO profesjonell fargemåler for gjennomsiktige væsker

LICO 620

 

Spektralt fargemålings instrument for gjennomsiktige væsker. Instrumentet har støtte for 5 forskjellige ISO/ASTM fargeskalaer:

- Hazen / APHA / PtCo farge
- Gardner farge
- Jodfarge
- Saybold farge
- ASTM D 1500

Standard lystype C

Instrumentet støtter datalagring av inntil 400 fargemålinger.

LICO 620

LICO690

 
Spektralt fargemålings instrument for gjennomsiktige væsker. Instrumentet er klargjort for i praksis alle viktige fargeskalaer, totalt 26. Eksakt fargeberegning i overensstemmelse med DIN-ISO-ASTM standarder og AOC5 metoder gjøres med en eneste måling.

Tradisjonelt visuelle fargeverdier som f.eks jod fargeverdi, Hazen eller Gardner vises, samt moderne fargesystemer som f.eks CIE-L*a*b*.

Standard lystype A, C og D65

LICO 690 kan også benyttes til transmisjon, absorbsjon eller bølgelengdeskanning.

Instrumentet støtter datalagring for farge verdi referanse, fargemåling, fotometrisk målte verdier, bølgelengde skanning og tids skanning. Det er totalt støtte for mer enn 4000 datalagringspunkter som kan lagres i internminne og hentes ut med f.eks USB minne for deretter import til Excel eller lignende eller overføres direkte til server eller lignende via TCP/IP Ethernett.
LICO 690

Last ned datablad: LICO 6x0
 
Siden er sist oppdatert: 15.05.2017