Vannprøvetagere

 

BU1027

BU 1027 er en enkel stasjonær prøvetager som tilfredsstiller kravene i ISO 5667.

Prøvetageren kan styres på tid, puls eller mA signal og kan i tillegg også startes etter hendelse. Innstillinger gjøres enkelt via tastaturet og det oversiktlige displayet.

Prøvetageren klarer 6 meter sugehøyde og sugehastigheten er elektronisk justerbar.

BU1027 kan leveres i flere versjoner i forhold til valg av våtdel og nivåvakt.

Last ned datablad: BU1027

Bühler 1027

 


 

BU3000, BU4000 og BU5000

BU3000 og BU4000 serien inneholder kombinerte prøvetagere med
prøvekjøler som tilfredsstiller kravene i ISO 5667.

Enheten er produsert i kunststoff eller rustfritt stål og betjeningen gjøres enkelt via tastaturet og det oversiktlige displayet. Prøvetageren kan styres på tid, pulser, mA og i tillegg finnes det avanserte programmeringsalternativ hvor dette kreves.

Både 3000 og 4000 serien kan utstyres med flaskeveksler for forskjellige flaskekonfigurasjoner, størrelser, materialvalg, sortering etc.

Kjøledelen er produsert i industriell kvalitet og kan også leveres med "coating" for korrosjonsbestandighet, som for eksempel H2S gass på avløps renseanlegg.

I tilegg til selvsugende (vakuum) type med sugehøyde inntil 8 meter, kan 4000 serien leveres som modell for trykksatte rør opptil 2 bar og gjennomstrømning 4-20 liter i minuttet.

BM5000 serien er en tilsvarende tilsvarende prøvetager som BU4000 serien, men leveres med varme i tillegg til kjøling for utendørs bruk vinterstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned datablad: BU4000 og 5000 serie

Bühler 3000 serie

Bühler 4000 serie

 


 

BU2000

BU2000 er en portabel batteridrevet prøvetager som tilfredsstiller kravene i ISO 5667.

Den leveres i et antall forskjellige konfigurasjoner. Den finnes med samlebeholder med aktiv- eller passiv kjøling, samt opsjon for flaskeveksler etc.

Prøvetageren kan styres på tid, puls og kan i tillegg startes etter hendelse.

Last ned datablad: BU2000

Bühler 2000 serie

 


 

AS950

AS950 er en batteridreven portabel prøvetager som leveres i et antall forskjellige konfigurasjoner. Til forskjell fra BU2000 som benytter et vacuum prinsipp benytter AS950 en peristaltisk pumpe for prøvetaging.

Den finnes med samlebeholder, flaskeveksler, mulighet for tilkobling av mengdesensorer for mengdemåling, pH-sensor, ledningsevne, oksygen nedbørsmåling o.l.

Du kan med andre ord få et komplett system for f.eks. belastnings analyse for ledningsnett osv.

Last ned datablad: AS950

AS950

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017