Online UV-Transmisjon

 

UVAS plus SC

Transmisjon/absorbsjons sensor som benytter 254nm bølgelengde.

Sensoren kan benyttes til kontinuerlig måling av organisk last eller bestemte parameter basert på korrelasjonsmåling, som for eksempel farge, COD, BOD eller TOC.

UVAS er optisk og benytter ingen kjemikalier og krever derfor et minimum av vedlikehold. En mekanisk vindusvisker holder linsene i målekammeret rene.

Sensoren er beregnet for neddypping direkte i mediet, men finnes også i en versjon for gjennomstrømning.

Sensoren må kobles til en SC kontroller.

Last ned datablad: UVAS plus SC

UVAS plus SC

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017