Nivå- og konsentrasjon av slam og tørrstoff (TS, SS, TSS)

Vi fører et bredt spekter av instrumenter for måling av slam nivå eller slaminnhold. Det inngår også et utvalg av portable slam nivå/innhold målere i sortimentet.

 

Solitax SC

Solitax Inline SC og Highline SC er en kombinert turbiditetsmåler og slaminnholdsmåler beregnet for montasje på rør med eller uten trykk.

Måleområdet er fra 0,001 til 4000 FNU for turbiditet, og fra 0 til 500 g/l for slaminnhold.

Denne enheten krever ingen brukerkalibrering og den har samme prinsipp for rengjøring av målepunktene som de andre Hach turbiditetsmålerene med en mekanisk vinduspusser som holder målelinsene rene og gjør den nærmest vedlikeholdsfri for kunden.

Sensoren må tilknyttes en transmitter i SC-serien.

Last ned datablad: Solitax SC

Solitax SCLZX337 monteringsventil

 


 

TSS SC

TSS SC er turbiditets- og slamkonsentrasjons sensorer for spesielle og krevende applikasjoner som f.eks høye temperaturer, korrosive medier eller næringsmiddel installasjoner, hvor Solitax SC ikke vil virke tilfredsstillende.

Sensorene finnes i et antall ulike modeller, med og uten automatisk rengjøring, i flere materialkvaliteter for bestandighet mot korrosive medier og for et flere forskjellige innfestings alternativer for både rørmontasje eller for neddypping direkte i mediet.

Last ned datablad: TSS SC

TSS SC

 


 

Sonatax SC

Sonatax SC er en forbedret utgave av den alt overlegne slamivåmåleren Sonatax plus.

Måleområdet er utvidet og dekker nå 0,2 til 12 meter med en nøyaktighet på 0,1 meter.

Det er nå mulig å kompensere bort hindringer i bassenget som f.eks et rør eller en omrører som er plassert i samme tank eller basseng.

Enheten krever et absolutt minimum av vedlikehold da den er kalibrert fra fabrikk og ultralyds målehodet holdes rent ved hjelp av en vinduspusser.

Enheten benyttes sammen med en av universaltransmitterene i SC serien og kan således kombineres sammen med de andre måleparameterne vi har på vårt leverings program.

Sonatax SC kan presenterer slamprofilen i ditt basseng grafisk dersom den benyttes med en SC1000.

Last ned datablad: Sonatax SC

Sonatax SC

 


 

715 slamlodd

Modell 715 er en batteridrevet portabel slamnivå måler.

Den leveres på en "kabeltrommel" med 10 meter kabel som standard.

Når du senker giveren ned i vannet blir du varslet med et lys og en pipetone når giveren treffer slamteppet, man kan deretter lese av avstanden/dybden på kabelen.

Måleren kan leveres med sensorer for forskjellig måleområder.

Dersom man i tillegg ønsker å måle slamkonsentrasjonen i vannet, er TSS portabel et egnet alternativ.

Lst ned datablad: Model 715

Modell 715 slamlodd

 


 

TSS portabel

TSS portabel er en batteridrevet portabel måler for turbiditet eller suspendert stoff (SS).

Måleområder:
Turbididet: 0 - 4000FNU
SS: 0,001 - 400g/l

Leveres standard med 10 meter kabel på sensoren, kabelen er merket for hver meter for avlesning av dybde.

Last ned datablad: TSS portabel

TSS portabel

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017