BioTector online TOC analysator

Analysatorer for online TOC er tradisjonelt mest kjent for unøyaktige måleresultater, stadig behov for vedlikehold og kalibrering samt store kostnader forbundet til drift og vedlikehold.

BioTector har siden 1995 vært løsningen på denne typen utfordring. Med sin patenterte To Stegs Avansert Oksydasjons (TSAO) metode kan BioTector takle kontinuerlig måling på alt fra ultrarent vann innen farmasøytisk industri til svært krevende applikasjoner innen olje og gass.

I tillegg kan prøvevannet inneholde saltkonsentrasjoner helt opp til 30% uten at dette påvirker målenøyaktighet eller service og kalibreringsintervall.

BioTector analysatorene benytter en patentert selvrensings teknologi ved hver prøvesyklus. Dette muliggjør service intervall kun hver 6. måned samt at måleresultatene ikke påvirkes av forrige prøvesyklus. Selvrensings teknologien renser hele væskestrømslinjen også på analysatorer med flere prøvekanaler.

I tillegg til TOC (Total Organisk Karbon) kan BioTector måle følgende andre parameter:
 TC   - Total Karbon
 TIC  - Total Inorganisk Karbon
 TN   - Total Nitrogen
 TP   - Total Fosfor
 VOC - Flyktige Organiske Forbindelser
 COD - Kjemisk Oksygen Forbruk (korrelasjonsmåling)
 BOD - Biologisk Oksygen Forbruk (korrelasjonsmåling)

Alle parameterne er ikke tilgjengelig på alle modeller og kan kreve tilleggs opsjoner installert.

 

BioTector B3500c

B3500c er BioTector analysatoren som er designet for bruk til måling av online TOC på ultrarent vann som industrielt kondensatvann, kjølevann, kjelevann og drikkevann.

Benytter BioTectors patenterte TSAO oksydasjons metode og krever kun service og kalibrering hver 6. måned!

Kan leveres i versjon for 1 eller 2 prøvestrømmer, samt for manuell prøve.

Last ned datablad: BioTector B3500c

BioTector B3500c

 


 

BioTector B3500s

B3500s er BioTector analysatoren som er designet for bruk til måling av online TOC på kommunalt avløpsvann.

B3500s analysatoren er i prinsippet lik B3500c, men er beregnet brukt sammen med Sigmatax homogeniseringsenhet for prøver som overstiger partikkel størrelser over 100 µm. Dette er ikke et filtreringssystem som fjerner deler av partiklene i prøvevannet. På denne måten forblir prøvevannet og måleresultatene representative.

Benytter BioTectors patenterte TSAO oksydasjons metode og krever kun service og kalibrering hver 6. måned!

Kan leveres i versjon for 1 eller 2 prøvestrømmer, samt for manuell prøve.

 

 

Sigmatax 2

Homogeniseringsenhet som benytter ultralyd for å bryte ned partikler i kommunalt avløpsvann.

Kommuniserer med BioTector B3500s og leverer ferdig homogenisert prøvevann til analysatoren med en intervall mellom 12 og 20 minutter.

Består av en kontrollenhet og en undervannsmodul, total løftehøyde på vannet er 6 meter.

 

Last ned datablad: BioTector B3500s, Sigmatax 2

BioTector B3500s

Sigmatax 2

 


 

BioTector B7000

B7000 er BioTector analysatoren som er designet for å virke i de tøffeste applikasjoner hvor andre analysatorer ikke virker tilfredsstillende uten vedlikehold og kalibrering så hyppig som hver 2-3 dag.

Benytter samme patenterte BioTector TSOA oksydasjonmetode og krever ingen filtrering eller annen form for forbehandling av prøvevannet. Håndterer uten problemer prøvevann med fett, olje, smøremidler, salter opp til 30%, partikler opp til 2 mm etc.

Selv i denne typen krevende applikasjoner krever analysatoren kun service og kalibrering hver 6. måned.

mCerts har sertifisert oppetiden på B7000 analysatoren fra BioTector til 99,86%, noe som i praksis betyr totalt 12,4 timer nedetid som er tiden som benyttes for service og kalibrering for denne analysatoren fordelt over ca. 6 timer 2 ganger pr. år.

Last ned datablad: BioTector B7000

BioTector B7000

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017