Partikkelteller

WPC-21 og WPC-22

WPC-21 og WPC-22 partikkeltellere er beregnet for kontinuerlig overvåking av partikler i vann. WPC-21 og WPC-22 er begge 8 kanals instrumenter hvor WPC21 dekker partikkelstørrelser fra 1-25μm  mens WCP-22 dekker partikkelstørrelser fra 2-100μm.

Instrumentet har innebygget sensor og er beregnet for montering direkte på vegg.

Aquarius programvaren er beregnet for innhenting-, presentasjon- og lagring av data fra et enkelt instrument eller opp til et stort nettverk av instrumenter. I tillegg vil dette gi operatøren en oversiktlig diagnostikk over instrument(ene) og evt. alarmer. Aquarius benyttes primært på anlegg hvor driftsovervåknings systemer ikke finnes fra før.

Partikkelteller WPC-2x

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017