Ortofosfat og total fosfor

 

Phosphax SC

Phosphax SC er siste generasjon ortofosfat analysator fra Hach.

Den nyeste fosfor analysatoren fra Hach måler etter fotometrisk metode over et måleområde fra 0,05 - 50 mg/L PO4-P.

Analysatoren leverer svært nøyaktige resultater etter mindre enn 5 minutters analysetid og har automatisk rengjøring og kalibrering som reduserer behovet for manuelt vedlikehold til et minimum.

For bruk i avløpsvann må prøvevannet filtreres av Filtrax prøvebehandlingsenhet.

Phosphax SC benyttes sammen med en universaltransmitter i SC-serien, hvor flere analysatorer kan tilknyttes en transmitter. Mulighet for fjernbetjening fra vår serviceavdeling ved evt. behov.

Last ned datablad: Phosphax SC

Phosphax SC

   

Filtrax

Forbehandlingsenhet av prøvevann til Phosphax SC. Filtrax består av to deler, en kontroller del som står over vann og en filterdel som senkes ned i væskestrømmen.

Den filtrerte vannprøven pumpes direkte og kontinuerlig fra Filtrax til analysatoren slik at vannprøven er fersk.

Filtermodulen består av to filter som arbeider alternerende. Dette gjør at den automatiske rengjøringen blir mer effektiv og reduserer behovet for manuelt vedlikehold.

Filtrax

 


 

Phosphax Sigma

Phosphax Sigma er en kombinert analysator for ortofosfat og total fosfor.

Den benytter et måleprinsipp basert på reduksjonsprinsippet nedarved fra DIN 38405 D11 hvor polyfosfater og organisk fosfor komponenter brytes ned ved koking i sterk syre, hvorpå stabile fosforkomponenter reagerer med natrium peroxydisulfat.

Måleområde 0,01 - 5,00 mg/L for både ortofosfat og total fosfor og minste måleintervall er 10 minutter.

Analysatoren automatikk for rengjøring og kalibrering som reduserer behov for manuelt vedlikehold betydelig.

Ved bruk på avløpsvann må prøvevannet forbehandles. Her kan ikke filterløsninger benyttes da dette også vil filtrere bort deler av den totale fosforen man ønsker å analysere på. Vi foretrekker her å benytte Sigmatax 2 som egner seg svært godt til denne oppgaven.

Phosphax Sigma

 

   

Sigmatax 2

Homogeniseringsenhet som benytter ultralyd for å bryte ned partikler i kommunalt avløpsvann.

Kommuniserer med Phosphax Sigma og leverer ferdig homogenisert prøvevann til analysatoren med en intervall mellom 12 og 20 minutter.

Består av en kontrollenhet og en undervannsmodul, total løftehøyde på vannet er 6 meter.

Sigmatax 2
Siden er sist oppdatert: 15.05.2017