Ammonium

 

A-ISE og AN-ISE SC ioneselektive sensorer

A-ISE og AN-ISE er 2. generasjon ioneselektiv ammoniumsensor fra Hach. A-ISE er en ammoniums måler, mens AN-ISE er en kombinert ammonium og nitrat måler. Sensoren trenger ingen reagenser eller prøveforbehandling og monteres direkte ned i mediet.

Sensorene har automatisk kompensering for interferens. A-ISE har integrert pHD referanse elektrode og automatisk kompensering mot kalium. AN-ISE har automatisk kompensering mot klorid og kalium.

Måleområde 0,2 - 1000 mg/L NH4-N for A-ISE og NH4-N og NO3-N for AN-ISE.

Sensoren må benyttes sammen med en kontroller i SC serien.

A-ISE og AN-ISE

 


 

Amtax SC analysator

Den nyeste ammoniums analysatoren fra Hach måler etter GSE metoden som muliggjør et måleområde fra 0,02 - 1000 mg/L NH4-N.

Analysatoren leverer svært nøyaktige resultater etter kun 5 minutters analysetid og har automatisk rengjøring og kalibrering som reduserer behovet for manuelt vedlikehold til et minimum.

For bruk i avløpsvann må prøvevannet filtreres av Filtrax prøvebehandlingsenhet.

Amtax SC benyttes sammen med en universaltransmitter i SC-serien, hvor flere analysatorer kan tilknyttes en transmitter. Mulighet for fjernbetjening fra vår serviceavdeling ved evt. behov.

Last ned datablad: Amtax SC

Amtax SC
   

Filtrax

Forbehandlingsenhet av prøvevann til Amtax SC. Filtrax består av to deler, en kontroller del som står over vann og en filterdel som senkes ned i væskestrømmen.

Den filtrerte vannprøven pumpes direkte og kontinuerlig fra Filtrax til analysatoren alltid analyserer en fersk vannprøve.

Filtermodulen består av to filter som arbeider alternerende. Dette gjør at den automatiske rengjøringen blir med effektiv og reduserer behovet for manuelt vedlikehold.

Filtrax

 

Siden er sist oppdatert: 15.05.2017